NL EN
DONEER NU!

Van Rijn beantwoordt nieuwe vragen over VNG-pilot “blurring”

29 september 2015

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft vandaag geantwoord op de vragen van het Kamerlid Marith Rebel-Volp (PvdA) over de voorgenomen VNG-experimenten waarbij gedoogd zal gaan worden dat winkeliers alcohol schenken en er in horecagelegenheden met een Drank- en Horecawetvergunning detailhandelsactiviteiten worden uitgevoerd (“blurring-initiatieven”).

Hij geeft in zijn antwoord aan dat de Drank- en Horecawet verschillende verboden bevat om vermenging van functies tegen te gaan om consumenten en jongeren te beschermen. De wet voorziet niet in een mogelijkheid voor experimenten, het gedogen van overschrijding van deze verboden leidt dan ook tot een overtreding van de wet. Van Rijn hecht er aan te melden dat de VNG-experimenten waarover in de berichtgeving wordt gesproken geen definitief karakter hebben en dus ook nog niet zijn gestart. Hij heeft er ook geen toestemming voor gegeven en gaat er vanuit dat de VNG de plannen zodanig gaat aanpassen dat ze passen binnen de kaders van de huidige wet.

De staatssecretaris geeft ook aan dat eventuele knelpunten van ondernemers v.w.b. de Drank- en Horecawet zullen worden betrokken bij de evaluatie van die wet in 2016. De belangen van volksgezondheid, openbare orde en veiligheid in het algemeen en bescherming van jongeren tegen de schadelijke gevolgen van alcohol in het bijzonder, staan daarbij voorop.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws