NL EN
DONEER NU!

WHO: inventarisatie alcoholschade aan anderen

25 november 2019

WHO: inventarisatie alcoholschade aan anderen De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een nieuw rapport gepubliceerd over de schade aan anderen als gevolg van alcoholgebruik. Het rapport, getiteld 'Harm to Others from Drinking: Patterns in Nine Societies' inventariseert de schade die alcoholgebruik in 9 landen veroorzaakt aan anderen dan de drinker.

Het gaat om schade die gezien wordt door bijv. de politie, ziekenhuizen, maatschappelijk welzijn en vrouwenopvang.

Het boek bevat de resultaten van nationale enquêtes in Thailand, Chili, India, Laos, Nigeria, Sri Lanka, Vietnam, evenals Australië en Nieuw-Zeeland. Het beschrijft en vergelijkt de schade aan anderen door alcoholgebruik in de diverse landen.

Bron: who.int.

harm-to-others.pdfharm-to-others.pdf (2,27 MB)

Laatste nieuws