NL EN
DONEER NU!

Veel veranderd sinds leeftijdsgrensverhoging alcohol en tabak

17 december 2018

Ongeveer driekwart van de ouders en tieners het ‘normaal’ dat je pas mag roken en drinken vanaf 18 jaar. 78,2% van de ouders vindt dit tegenover 75,4% van de jongeren. De afgelopen jaren is het gebruik van alcohol onder tieners teruggelopen. Sinds 2011 gaat het in de totale groep 12- t/m 16-jarige scholieren om ongeveer een derde minder: van 38% naar 25%.

Dat blijkt uit onderzoek van PanelWizard dat in opdracht van het ministerie is uitgevoerd onder ruim duizend Nederlandse ouders met thuiswonende kinderen tussen de 12 en 17 jaar. Dit omdat het 1 januari precies vijf jaar geleden is dat de leeftijdsgrens voor roken en drinken werd verhoogd naar 18 jaar.

In de eerste jaren van NIX was het voor ouders nog wel eens onwennig om het gesprek over roken en drinken te openen. Dat is duidelijk niet meer het geval: 98,3% van de ouders heeft er geen probleem mee. We zijn in Nederland inmiddels zo gewend om over het onderwerp te praten, dat het vaak terloops ter sprake komt (40%). Voor veel gezinnen blijkt aan tafel tijdens het eten het populairste moment om over drinken te praten (38%). Daarnaast zijn ouders het meestal met elkaar eens als het gaat om drinken onder de 18. In minder dan 1 op de 10 gezinnen verschillen de ouders hier onderling van mening over (9,2%).

Ook de campagne-effectonderzoeken van NIX18 van 2013 tot 2018 bevestigen dat de sociale norm voor roken en drinken verandert. Het aantal jongeren (12-17 jaar) dat nooit drinkt is sinds 2013 met 14,3% toegenomen. In 2013 gaf 56% van de jongeren aan nooit te drinken. Nu is dit 64%. Ook het aantal jongeren dat nooit rookt is met 5,7% gestegen. In 2013 zei 88% van de jongeren nooit te roken, inmiddels is dit 93%.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws