NL EN
DONEER NU!

Gezamenlijke aanpak alcoholgebruik onder de 18 in Woensdrecht

28 juli 2015

Gezamenlijke aanpak alcoholgebruik onder de 18 in Woensdrecht Onlangs heeft de gemeente Woensdrecht de horecaondernemers, sportverenigingen en supermarkten/slijterijen benaderd voor het ondertekenen van een convenant over het verantwoord verstrekken van alcohol. Dit convenant houdt een aantal spelregels in voor beide partijen. Hierbij ligt de nadruk op de leeftijdsgrens die 1 januari 2014 is verhoogd naar 18 jaar.

Het convenant is gebaseerd op een wederzijds vertrouwen. De drankverstrekkende partijen stellen alles in het werk om te voorkomen dat alcohol wordt verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar. De gemeente zet meer in op preventie en kan daardoor meer risico-gestuurd toezicht houden.

Van de horecaondernemers in de gemeente Woensdrecht heeft 60% het convenant ondertekend. Voor de supermarkten ligt dit percentage op 67% en de sportverenigingen op 40%. De mogelijkheid blijft bestaan voor andere partijen om het convenant (alsnog) te ondertekenen.

Bron: woensdrecht.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl