NL EN
DONEER NU!

Alcohol of drugs in ’t spel? Dan eerder hermelding huiselijk geweld

3 februari 2014

Alcohol of drugs in ’t spel? Dan eerder hermelding huiselijk geweld Uit het 'Onderzoek naar voorspellers van herhaaldelijke meldingen van huiselijk geweld', uitgevoerd door het Trimbos-instituut in Zuid-Holland, blijkt dat de meeste voorspellers van een hermelding gerelateerd zijn aan gezinsproblematiek. Wanneer (één van) de ouders alcohol of drugs gebruiken, is de kans op een hermelding groter.

Ook als er sprake is van psychische problemen of een licht verstandelijke beperking bij de ouders, is er een grotere kans dat het gezin opnieuw wordt gemeld. Of het kind problemen heeft, zoals een psychische of ontwikkelingsstoornis, is eveneens een belangrijke voorspellende factor voor een herhaalde melding van huiselijk geweld. Net als de gezinssamenstelling: in één oudergezinnen of samengestelde gezinnen komt vaker huiselijk geweld voor dan in een twee ouder kerngezin (bij beide biologische ouders).

Bron: trimbos.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl