NL EN
DONEER NU!

Staatssecretaris Martin van Rijn beantwoordt vragen over DHW-toezicht

31 januari 2013

Staatssecretaris Martin van Rijn beantwoordt vragen over DHW-toezicht Vandaag heeft Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) twee sets Kamervragen beantwoord over het gemeentelijk toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet.

In zijn antwoord op de vragen van het Kamerlid Voordewind (ChristenUnie) geeft de Staatssecretaris aan dat de komende periode - althans wat de eisen aan toezichthouders betreft - sprake is van een overgangssituatie. Lokale toezichthouders die nog geen diploma hebben mogen nu direct aan de slag, onder de voorwaarde dat ze binnen een jaar na aanstelling met goed gevolg het examen toezichthouder Drank- en Horecawet hebben afgelegd. Uit de antwoorden van de Staatssecretaris op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) blijkt dat hij de decentralisatie van het toezicht een verbetering vindt ten opzichte van de situatie in 2012, omdat het nu al duidelijk is dat er meer controleurs zullen worden ingezet. Hij geeft wel aan de komende maanden de ontwikkelingen omtrent de decentralisatie van het toezicht op de voet te blijven volgen.

Antwoord op vragen Kamerlid Bergkamp: rijksoverheid.nl.
Antwoord op vragen Kamerlid Voordewind: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl