NL EN
DONEER NU!

Trimbos-instituut zoekt 10 gemeenten voor pilot handhaving Drank- en Horecawet

20 november 2020

Trimbos-instituut zoekt 10 gemeenten voor pilot handhaving Drank- en Horecawet Het Trimbos-instituut zoekt 10 Nederlandse gemeenten die aan de slag willen met het verbeteren van de naleving van de Drank- en Horecawet. Vijf gemeenten richten zich op het onderwerp dronkenschap en doorschenken en vijf gemeenten richten zich op het onderwerp leeftijdsgrens.

Het gaat om een project in het kader van het Nationaal Preventieakkoord, in samenwerking met bureau Objectief. In de pilot gaan de 10 gemeenten aan de slag met de handreiking toezicht Drank- en Horecawet.

De pilotgemeenten worden begeleid bij het ontwikkelen van een implementatieplan en vervolgens de implementatie en uitvoering van het plan. De eerste fase van de pilot staat de planontwikkeling centraal. De implementatie en uitvoering vinden in de tweede fase plaats. Het pilottraject loopt van november 2020 tot en met december 2021.

Kijk op de website van het Trimbos-instituut voor informatie en hoe u zich kunt aanmelden.

Laatste nieuws