NL EN
DONEER NU!

STAP stuurt minister Schippers open brief over dronkenschap op straat

3 april 2012

STAP stuurt minister Schippers open brief over dronkenschap op straat Wim van Dalen, directeur van STAP, heeft vandaag een open brief naar minister Schippers gestuurd over de aanpak van dronkenschap op straat. In die brief wordt de huidige problematiek rondom dronkenschap geschetst en een overzicht gegeven van de grootste knelpunten die een goede aanpak nu verhinderen.

Van Dalen laat de minister in zijn brief ook weten dat begin juni 2012 een delegatie van Nederlandse gemeenten en beleidsmakers op uitnodiging van STAP de aanpak van dronkenschap in Zürich gaat bestuderen. Hij adviseert de minister om gemeenten van een goede handreiking te voorzien waarin de mogelijke scenario’s met betrekking tot het toezicht op dronkenschap staan beschreven. Wat daarbij belangrijk is dat de rol van de politie en die van de BOA goed moet worden uitgewerkt.

Kopie brief: hier te downloaden.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl