NL EN
DONEER NU!

Advies Raad van State initiatiefwet Ziengs openbaar gemaakt

12 juni 2020

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft in augustus 2018 advies uitgebracht over de toenmalige versie van het initiatiefwetsvoorstel ’Wet regulering mengformules’ van het Tweede Kamerlid Ziengs. Het advies is nu alsnog openbaar gemaakt.

Het wetsvoorstel maakt de regels voor het verkopen en schenken van alcohol soepeler. De Afdeling advisering wijst erop dat dat niet strookt met het doel van de Drank- en Horecawet, namelijk het terugdringen en voorkomen van drankmisbruik. De Drank- en Horecawet doet dat door het aantal verkooppunten te beperken en de verantwoordelijkheden van ondernemers te benadrukken. De Afdeling advisering mist een toelichting op de effecten van het voorstel op de volksgezondheid.

De Afdeling advisering is er verder niet van overtuigd dat de mengvormen die de initiatiefnemer voorstelt, daadwerkelijk bijdragen aan het stimuleren van winkelgebieden. De initiatiefnemer zou beter moeten toelichten dat de mengvormen noodzakelijk zijn om te zorgen voor meer bezoekers aan winkelgebieden en minder leegstand van (winkel)panden.

Bij het voorstel om de verkoop van alcohol door tankstations toe te staan mist de Afdeling advisering een afweging tussen de mogelijke (economische) voordelen daarvan en de effecten op de verkeersveiligheid. Het nut en de noodzaak van dit onderdeel van het voorstel is daardoor onvoldoende onderbouwd. Als deze onderbouwing niet kan worden gegeven, is het advies van dit onderdeel van het wetsvoorstel af te zien.

Bron: raadvanstate.nl.

Laatste nieuws