NL EN
DONEER NU!

Bijna 10% meer comazuipende jongeren

15 juni 2018

Het aantal comazuipende kinderen is in 2017 toch weer toegenomen, na een aanvankelijke daling in 2016. Vorig jaar belandden 860 jongeren in het ziekenhuis met een alcoholvergiftiging, ruim 70 meer dan het jaar ervoor. Dat is een stijging van bijna 10%.

Bij de meeste (671) kinderen leidde het drankmisbruik tot een coma. Gemiddeld duurde die 3,3 uur, al werden er uitschieters geregistreerd van 24 uur.

Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde gegevens van het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK). Sinds 2007 maken kinderartsen melding van alle in het ziekenhuis opgenomen kinderen met alcoholintoxicatie bij NSCK. Het NSCK maakt daar jaarlijks een rapportage van.

De gemiddelde leeftijd van comazuipers is sinds 2007 gestegen naar 15,5 jaar. De verhouding jongens en meisjes is hetzelfde gebleven (respectievelijk 55 en 45%). Ook de verdeling over de schoolniveaus is onveranderd. Ruim eenderde zit op het vmbo, een kwart op de havo en 21% volgt vwo. Sterke drank wordt het meest gedronken (door 558 kinderen), gevolgd door bier, mixdrankjes en wijn.

De verhoging van de leeftijd waarop alcohol verkocht mag worden naar 18 jaar en de NIX18 campagne hebben volgens kinderarts Nico van der Lely ouders enorm bewust heeft gemaakt van de gevaren van alcoholgebruik. Dat tonen de cijfers ook aan. Gaf in 2011 25% van de ouders geen toestemming om te drinken, in 2017 deed 51% van de ouders dit. In 2016 was dit echter 56%, dus van een verdere toename is geen sprake.

Bron: nrc.nl en reinierdegraaf.nl.

factsheet-alcoholintoxicaties-2007-tot-en-met-2017.pdffactsheet-alcoholintoxicaties-2007-tot-en-met-2017.pdf (398 kB)

Laatste nieuws