NL EN
DONEER NU!

Meer alcoholgebruik onder rokende jongeren

2 december 2016

Uit de Jaarrapportage 2016 van de Landelijke Jeugdmonitor van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat rokende jongeren méér drinken dan hun niet-rokende leeftijdsgenoten.

In 2014/2015 antwoordde bijna 86% van de jongeren van 18 tot 25 jaar met 'ja' op de vraag: 'Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens alcoholhoudende drank gedronken, bijvoorbeeld bier, wijn, likeur, jenever of alcoholhoudende drank gemengd met frisdrank, zoals breezers? Alcoholvrij of alcoholarm bier telt hier niet mee.' Het percentage jongeren dat wel eens alcohol dronk was hoger onder rokers dan onder jongeren die niet roken; bijna 97% tegenover ruim 79%.

Het percentage overmatige drinkers onder de jongeren die wel eens alcohol dronken (=drinkers) bedroeg ruim 27% onder de rokers en bijna 10% onder de niet-rokers. Ook het percentage zware drinkers onder jongeren die wel eens alcohol dronken was bijna twee keer zo hoog onder rokers dan onder niet-rokers.

landelijke-jeugdmonitor-jaarrapport-2016-.pdflandelijke-jeugdmonitor-jaarrapport-2016-.pdf (5,63 MB)

Laatste nieuws