NL EN
DONEER NU!

Blokhuis past zijn wetsvoorstel aan

30 juni 2020

Blokhuis past zijn wetsvoorstel aan Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS zond vandaag de Tweede Kamer de tweede nota van wijziging van zijn voorstel voor een nieuwe Alcoholwet.

In de nota van wijziging worden de volgende wijzigingen voorgesteld:
1.Aanvullende regels ten aanzien van de Landelijke commissie sociale hygiëne (lcsh). Om ervoor te zorgen dat de nieuwe onafhankelijke commissie de huidige werkzaamheden volledig en zonder onderbreking zal kunnen overnemen, is het volgens Blokhuis noodzakelijk om bij algemene maatregel van bestuur de taken van de Lcsh uit te breiden. Verder wordt het gebruik van DIGID mogelijk gemaakt. Dat is handig voor ondernemers.
2. Wijziging van artikel 1, waardoor het voor minderjarigen geldende verbod op alcoholbezit op voor publiek toegankelijke plaatsen (artikel 45) en het nieuwe verbod op wederverstrekking (artikel 45a nieuw) ook van toepassing worden in vervoermiddelen en op legerplaatsen en luchtvaartterreinen. Dit is een wijziging die STAP vorig jaar mei al in het kader van de consultatie van het wetsvoorstel naar voren heeft gebracht.
3. Een viertal wetten met daarin resterend overgangsrecht worden geschrapt. Een deel van het overgangsrecht wordt overgeheveld naar de Alcoholwet en een deel vervalt omdat het uitgewerkt is. Het voordeel hiervan is dat de regelgeving m.b.t. het omgaan met oude vergunningen en ontheffingen in de Alcoholwet wordt gebundeld.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws