NL EN
DONEER NU!

Aantal jongeren dat naar Halt moet voor het eerst in jaren gestegen

20 februari 2020

Aantal jongeren dat naar Halt moet voor het eerst in jaren gestegen De afgelopen jaren daalde jaarlijks het aantal jongeren dat door de politie, het Openbaar Ministerie, leerplichtambtenaren of boa’s naar Halt werd verwezen. Maar in 2019 is het aantal Halt-verwijzingen met ruim 11% gestegen. Van 14.419 jongeren in 2018 naar 16.088 jongeren in 2019.

De stijging van het aantal jongeren dat naar Halt is verwezen, is deels te verklaren doordat de officier van justitie, daar waar het om first offenders gaat, steeds vaker gebruik maakt van de bevoegdheid om te kiezen voor de Halt-aanpak in plaats van het jeugdstrafrecht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alcohol- en drugszaken, sexting, eenvoudige mishandeling of diefstal.

Daarnaast zorgt ook de inzet van bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) voor een toename van het aantal Halt-zaken. Boa’s kunnen op structurele basis minderjarige jongeren doorverwijzen naar Halt voor het in het bezit hebben van drank en openbare dronkenschap. In geval van specifieke veiligheidsproblemen kunnen boa’s minderjarigen ook op projectmatige basis doorverwijzen voor overtredingen. Dit dient dan wel te worden geaccordeerd door de gemeente samen met het Openbaar Ministerie en de politie.

Tijdens festivals en andere evenementen, zoals kermis of carnaval, kan Halt op verzoek van een gemeente met een Halt-loket aanwezig zijn om direct het eerste gesprek met de aangehouden jongeren te voeren.

Bron: halt.nl.

Laatste nieuws