NL EN
DONEER NU!

Brouwers blijven lobbyen tegen verhoging van bieraccijns

8 oktober 2013

De campagne stopbierbelasting.nl die de brouwers en biertapperijen in Nederland op 1 augustus zijn gestart wordt gecontinueerd.

Het kabinet heeft op Prinsjesdag aangekondigd de accijns in 2014 met 5,75% te willen verhogen. Eerder was het plan een verhoging met 14%. Deze ‘verlaagde’ verhoging van 5,75% zien de brouwers en biertappers als een stap in de goede richting. Maar ze willen dat de overheid de hele accijnsverhoging op bier terugdraait.

STAP is van mening dat er nu niet meer getornd moet worden aan het voorstel van het kabinet de alcoholaccijnzen met 5,75% te verhogen. Uit de Grenseffectenrapportage van het kabinet is immers gebleken dat de grenseffecten van de laatste accijnsverhogingen minimaal zijn geweest. Het ligt alleszins in de rede een product dat zoveel schade veroorzaakt (zowel gezondheidsschade als maatschappelijke schade) zwaarder te belasten. Alcoholhoudende dranken zijn in ons land te goedkoop.

Bron: foodholland.nl.

Laatste nieuws