NL EN
DONEER NU!

Van Rijn: website Appelhof geeft onjuist beeld

2 juni 2014

Vandaag heeft staatssecretaris Martien van Rijn van VWS antwoord gegeven op Kamervragen over het alcoholgebruik op jongerencampings. Daarin stelt hij dat de bewering op de website van Camping De Appelhof dat jongeren in en om de tent alcoholhoudende drank mogen drinken niet juist is. Met uitzondering van de besloten ruimte binnen de tent en de aangehechte luifel is een campingterrein publieke ruimte.

Dit geldt - volgens de staatssecretaris - ook voor de ruimte om de tent wanneer deze door bezoekers in de praktijk als looppad wordt gebruikt. In de publieke ruimte mogen jongeren onder de 18 geen alcohol voorhanden hebben. De foto op de website van Appelhof toont een groep jongeren die op een looppad bij elkaar zitten en hierbij alcohol gebruiken, een dergelijke situatie is voor jongeren onder de 18 jaar strijdig met de wet.

Wim van Dalen, directeur van STAP: "Het is goed dat Van Rijn met deze uitleg de grenzen van de wet voor campinghouders duidelijk benoemt. Ik verwacht van de burgemeesters van de campinggemeenten dat ze deze uitleg zullen aangrijpen om campinghouders op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Geen alcohol onder de 18 zal ook de norm voor jongerencampings moeten worden."

Bron eerste twee alinea's: rijksoverheid.nl.
Eerder nieuwsbericht hierover: hier in te zien.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl