NL EN
DONEER NU!

Expertisecentrum handhaving DHW van start

2 november 2011

Het toezicht op de Drank- en Horecawet gaat veranderen. Het wetsvoorstel Drank- en Horecawet regelt onder meer de overdracht van het toezicht naar de gemeenten. Op dit moment is dat toezicht nog de taak van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA). De Tweede Kamer heeft op 30 juni 2011 ingestemd met het wetsvoorstel.

Het voorstel is nu voorgelegd aan de Eerste Kamer. Om gemeenten te ondersteunen bij hun nieuwe taak heeft de nVWA het Expertisecentrum handhaving DHW opgericht.

Op de website van het Expertisecentrum vindt u informatie over het nieuwe centrum, de wetswijziging en de gevolgen daarvan. Nadat ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel gaat de website ook specifieke informatie geven over het toezicht en de vergunningverlening in de praktijk (methoden en technieken).

Link naar Expertisecentrum .

Laatste nieuws