NL EN
DONEER NU!

RIVM: afspraken Preventieakkoord helpen onvoldoende om alcoholdoelen te halen

17 januari 2024

RIVM: afspraken Preventieakkoord helpen onvoldoende om alcoholdoelen te halen De Nederlandse overheid wil dat er minder mensen roken, overgewicht hebben of te veel alcohol drinken. Om dat te bereiken, is in 2018 het Nationaal Preventieakkoord (NPA) afgesloten met doelen voor 2040. Het RIVM heeft berekend of de doelen in 2040 worden gehaald met de afspraken zoals ze nu worden uitgevoerd.

Het RIVM heeft drie scenario’s doorgerekend: (i) het referentiescenario, (ii) het realistische interventiescenario en (iii) het optimistische interventiescenario.

Uit deze doorrekening blijkt dat, met de huidige voortgang van de NPA-afspraken de impact op problematisch alcoholgebruik onder volwassenen en jongeren naar verwachting minimaal is. De afspraken in het NPA zorgen er samen voor dat het percentage overmatige drinkers en het percentage zware drinkers in 2040 naar verwachting minder dan één procentpunt lager liggen dan in het referentiescenario (als er géén NPA zou zijn). Het percentage jongeren dat de afgelopen maand heeft gedronken ligt in 2040 ook minder dan één procentpunt lager dan in het referentiescenario.

Uit de kwalitatieve inschatting blijkt dat de ambitie voor zwangere vrouwen mogelijk wel bereikt kan worden. Het is onduidelijk of dit toe te schrijven is aan de afspraken in het NPA.

Om dichter in de buurt van de ambities te komen, zouden ten eerste bestaande afspraken beter geïmplementeerd, geïntensiveerd en/of beter gehandhaafd kunnen worden. Er liggen bijvoorbeeld kansen bij het breder inzetten van vroegsignalering van alcoholproblematiek en het verder verbeteren van de handhaving van de leeftijdsgrens bij alcoholverkoop.

Het RIVM stelt dat er ook maatregelen nodig zijn die verder gaan dan wat nu in het NPA is afgesproken, althans als je de ambities van het NPA wil bereiken. Bijvoorbeeld maatregelen die in lijn zijn met de ‘three best buys’ van de WHO. Dan gaat het om het verhogen van de prijs van alcoholhoudende dranken (bijvoorbeeld via een minimumeenheidsprijs), het verminderen van de beschikbaarheid van alcoholhoudende dranken en het beperken van de alcoholmarketing.

Bron: rivm.nl.

impact-van-het-nationaal-preventieakkoord---doorerekening-alcohol.pdfimpact-van-het-nationaal-preventieakkoord---doorerekening-alcohol.pdf (1,78 MB)

Laatste nieuws