NL EN
DONEER NU!

Accijnsverhoging zorgt voor minder alcoholdoden

4 augustus 2015

Volgens recent Amerikaans onderzoek van David Roodman loopt de consumptie van drank 0,5% terug bij iedere prijsstijging van 1%. De daarmee samenhangende daling van het aantal doden is vermoedelijk 1-3%. Een stijging van 10% zou de sterftecijfers met 9-25% per jaar kunnen doen dalen.

In Nederland is het precieze aantal doden door drank onbekend. In 2012 stierven 1.679 mensen door oorzaken waarbij alcohol expliciet werd genoemd. De WHO gaat er vanuit dat het in Nederland in 2012 in totaal om circa 3.800 gevallen ging (zie themapagina "Feiten en cijfers").

Bron onder meer: welingelichtekringen.

roodman-the-impact-of-alcohol-taxes.pdfroodman-the-impact-of-alcohol-taxes.pdf (1,95 MB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl