NL EN
DONEER NU!

Initiatiefwetsvoorstel DHW 18+ wordt komende week in Tweede Kamer behandeld

22 februari 2013

In juli 2012 hebben enkele Kamerleden (Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Uitslag) een initiatiefwetsvoorstel aanhangig gemaakt om de leeftijdsgrens voor verstrekking en die voor het aanwezig hebben van alcohol op voor het publiek toegankelijke plaatsen op te hogen naar 18 jaar. In het wijzigingsvoorstel is eveneens opgenomen dat gemeenteraden periodiek een preventie- en handhavingsplan alcohol vaststellen.
Het wetsvoorstel wordt komende week in de Tweede Kamer behandeld. De eerste termijn van de Tweede Kamer is gepland op 26 februari a.s. De parlementaire behandeling in de Tweede Kamer krijgt een vervolg op 28 februari a.s.

Het kabinet Rutte-Asscher heeft in zijn Regeerakkoord aangegeven óók te kiezen voor een verhoging van de minimumleeftijd voor de verstrekking van alcohol naar 18 jaar. Het kabinet sluit daarom aan bij het initiatiefwetsvoorstel Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Bruins Slot (laatstgenoemde vervangt Uitslag).
Het kabinet heeft laten weten dat het wetsvoorstel Voordewind c.s. naar verwachting op 1 januari 2014 van kracht zal worden.

Bron: tweedekamer.nl

Laatste nieuws