NL EN
DONEER NU!

De kater komt later

19 april 2012

Symptomen van een kater door het drinken van te veel alcohol zijn zeer divers. Renske Penning (Universiteit van Utrecht) en haar collega’s melden dat ‘sufheid’ en ‘verstoorde cognitieve functies’ het meest bijdragen aan het katergevoel.

De onderzoekers lieten 1410 Utrechtse studenten een vragenlijst invullen over hun drinkgedrag en hun laatste kater. De meest voorkomende factor ‘sufheid’ (een combinatie van ‘zwakte’, ‘moeheid’ en ‘slaperigheid’) verklaarde 28,8% van het totale katergevoel, gevolgd door de factor ‘cognitieve problemen’ (‘verminderde alertheid’, ‘geheugenproblemen’ en ‘concentratiestoornissen’), die 5,9% verklaarde. Een ‘verstoorde waterbalans’ (‘droge mond’ en ‘dorst’) droeg minder bij aan een kater dan de auteurs hadden verwacht (4,5%).

Bron: Ntvg.

Laatste nieuws