NL EN
DONEER NU!

Studenten drinken vrijwel allemaal alcohol

11 november 2021

Studenten drinken vrijwel allemaal alcohol Uit het eerste landelijke onderzoek naar de mentale gezondheid en het middelengebruik onder ruim 28.000 studenten van 15 Nederlandse hogescholen en universiteiten tijdens de derde coronagolf (maart-mei 2021), blijkt dat deze studenten vrijwel allemaal drinken, maar dat het gebruik van alcohol wel sterk is beïnvloed door de coronamaatregelen voor horeca en evenementen.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Trimbos-instituut, RIVM en GGD GHOR Nederland. De ministeries van OCW en VWS hebben om dit onderzoek gevraagd. Het onderzoek wordt de komende jaren (om de 2 jaar) herhaald om te kijken hoe de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten zich ontwikkelt.

Vrijwel alle deelnemers aan deze monitor gaven aan alcohol te drinken (94%), 82% van de respondenten deed dat in het afgelopen jaar. 11% van de deelnemende studenten is een overmatige drinker (meer dan 21 glazen per week voor mannen en meer dan 14 glazen per week voor vrouwen) en 16% is een zware drinker (tenminste één keer per week minimaal 6 glazen op één dag voor mannen en minimaal 4 glazen alcohol op één dag voor vrouwen).

Onder studenten met een migratieachtergrond en studenten in de leeftijdsgroep van 30 jaar en ouder (versus studenten van 21 jaar en jonger) komt overmatig en/of zwaar drinken minder voor.

Onder studenten is een hoge mate van acceptatie van meer dan 10 glazen alcohol drinken op één avond. 41% van de deelnemende studenten geeft aan het (zeer) eens te zijn met de stelling dat het onder hun beste vrienden geaccepteerd is om 10 of meer alcoholhoudende dranken op één uitgaansavond te drinken.

Op de vraag in hoeverre de coronacrisis of -maatregelen van invloed is op hun alcoholgebruik, geeft 17% van de studenten aan dat deze vraag niet op hen van toepassing is. Van de resterende studenten, rapporteert 45% dat ze minder alcohol gebruiken, 39% dat er geen verandering is en 16% dat ze meer alcohol gebruiken.

Bron: trimbos.nl.

monitor-mentale-gezondheid-en-middelengebruik-studenten-hoger-onderwijs-dl-2.pdfmonitor-mentale-gezondheid-en-middelengebruik-studenten-hoger-onderwijs-dl-2.pdf (3,17 MB)

Laatste nieuws