NL EN
DONEER NU!

CBS: Drankbestrijding heeft bijgedragen aan beperking beschikbaarheid en matig alcoholgebruik

11 mei 2020

De georganiseerde strijd tegen het overmatige gebruik van sterke drank in ons land gaat al bijna twee eeuwen terug. Predikanten, artsen en schoolmeesters bestookten de bevolking sinds de jaren 30 van de negentiende eeuw met pamfletten tegen de gevaren van sterke drank, verzoeken om wetgeving en accijnsverhoging. Zij brachten een matigingsbeweging op gang, die – achteraf - aantoonbaar succesvol was.

In Nederland daalde het verbruik van alcohol in de periode 1885–1905. Rond die tijd was het hoofdelijke gebruik van bier, wijn en gedistilleerd 5,6 liter pure alcohol. 70% van de alcohol die Nederlanders dronken kwam uit gedistilleerd, 25% uit bier en 4% uit wijn

De afname van de alcoholconsumptie na 1900 was deels het gevolg van een beperkende drankwetgeving, accijnsverhogingen en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling naar meer bestaanszekerheid en de opkomst van de sportbeoefening die met matigheid gepaard ging, die ervoor hebben gezorgd dat het alcoholverbruik verminderde, in het bijzonder van sterke drank. Deels was dit het succes van de georganiseerde drankbestrijding.

Zo’n succes was de aanpassing van de Drankwet in 1904. De nieuwe wet gaf gemeenten de mogelijkheid de uitgave van vergunningen voor de verkoop van sterke drank te beperken en het aantal verkooppunten vast te stellen tot onder het wettelijk toegestane maximum. Vooral in sterk gereformeerde gemeenten is het aantal tapvergunningen teruggebracht.

De grote highlight van de drankbestrijding was het Volkspetitionnement van 1914. Zij haalden 670.000 handtekeningen op ter ondersteuning van het opnemen van zogeheten plaatselijke keuze in de wet. De wetswijziging haalde het maar net niet.

Achteraf hebben prominente CBS-onderzoekers als J. Tinbergen, J.B.D. Derksen en Th. van Lottum de invloed van de drankbestrijding als trendfactor in de modelanalyses van het bier- en gedistilleerdverbruik aangetoond.

Bron: cbs.nl.

CBS: Drankbestrijding heeft bijgedragen aan beperking beschikbaarheid en matig alcoholgebruik

Laatste nieuws