NL EN
DONEER NU!

KHN informeert politiek over standpunten toekomstige alcoholwetgeving

1 november 2016

KHN informeert politiek over standpunten toekomstige alcoholwetgeving KHN wil politiek Den Haag informeren over hoe horecaondernemers denken over de huidige en mogelijk toekomstige alcoholwetgeving. KHN heeft een enquête gehouden onder de leden. De uitkomsten zijn de basis geweest voor de lobby in Den Haag. Samen met de Ledenraad en het Landelijk Bestuur is de koers bepaald.

Volgens KHN moeten gezondheidsoverwegingen bij een nieuwe wet leidend zijn. Uitgangspunt moet zijn: hoe borgen we in de 21ste eeuw met zo min mogelijk regels dat er alleen op een verantwoorde manier alcohol wordt verstrekt.

KHN wil dat:
• De verplichte ID-check wordt afgeschaft en dat (alleen) de verkoop van alcohol aan jongen onder de 18 strafbaar is
• Wederverstrekking (ouders of vrienden van 18+ die alcohol geven aan 18-minners) strafbaar wordt
• De regels voor paracommerciële instellingen in de wet zelf worden vastgelegd
• De mogelijkheden voor blurring met alcohol niet worden verruimd
• In de wet wordt vastgelegd dat stakeholders (zoals de horeca) verplicht worden betrokken bij preventie-en handhavingsplannen
• Hokken- en ketenbeleid een verplicht onderdeel wordt van preventie- en handhavingsplannen van gemeenten

Bron: khn.nl.

Laatste nieuws