NL EN
DONEER NU!

Schiedam gaat regels blurring niet versoepelen, maar controle heeft geen prioriteit

10 november 2022

Schiedam gaat een uitgebreide brief sturen aan galeriehouders in Schiedam met uitleg over drankverstrekking tijdens officiële openingen. Aanleiding is de onduidelijkheid bij de galeriehouders of er nou wel of geen alcohol mag worden geschonken bij openingen van exposities.

Coalitiepartijen VVD, DENK, PvdA, D66 en Progressief Schiedam stelden schriftelijke vragen aan het eigen college over het onderwerp. Zij verwezen daarbij naar een aangenomen motie in juli 2019 over mengvormen van winkel en horeca: blurring. Volgens de partijen moet de ambitie van de raad worden nagestreefd: meer ruimte bieden voor combinatie van verschillende activiteiten. Ook in het Schiedamse coalitieakkoord van juni 2022 is deze ambitie verwoord.

In de beantwoording benadrukt burgemeester Cor Lamers persoonlijk dat de regels duidelijk zijn: er is geen ruimte voor versoepeling. "Er komt een uitgebreide brief aan de galeriehouders, waarin duidelijkheid wordt gegeven over de werkwijze bij officiële openingen." Lamers zegt bereid te zijn om in gesprek te gaan met de galeriehouders als hij een uitnodiging ontvangt. De oproep voor aangepaste regelgeving omtrent blurring slaat Lamers in de wind. "Op basis van de huidige wetgeving is het niet mogelijk. We zijn in afwachting van een mogelijk wijzigingsvoorstel van de Alcoholwet op dit punt door het kabinet."

Een handhavingsactie als in mei bij de galerie van Jacques Tange gaat volgens de burgemeester niet snel meer gebeuren. Lamers: "De controle op deze taken heeft geen prioriteit. Er wordt niet actief gecontroleerd op galerieën."

Bron: schie.nu.

Laatste nieuws