NL EN
DONEER NU!

Commissie ENVI van Europees Parlement wil meer actie op alcoholdossier

3 februari 2015

Commissie ENVI van Europees Parlement wil meer actie op alcoholdossier De leden van de Commissie ‘Environment, Public Health and Food Safety’ (ENVI) van het Europees Parlement hebben vorige week overeenstemming bereikt over de tekst van een resolutie waarin de Commissie wordt opgeroepen meer voortgang te maken op het alcoholdossier.

In de door 6 vooraanstaande parlementsleden van de Commissie ENVI, waaronder Alberto Cirio, Glenis Willmott en Marcus Pretzell, opgestelde resolutie, wordt de Commissie onder meer gevraagd:
a. waarom het ‘Action Plan on Youth Drinking and on Heavy Episodic Drinking (Binge Drinking)’ nog niet aan het Europese Parlement is aangeboden;
b. of snel voortgang gemaakt kan worden met de tweede Europese Strategienota voor de periode vanaf 2016;
c. waarom er nog steeds geen voorstel is over de vermelding van ingrediënten en voedingswaarde op etiketten van dranken met meer dan 1,2% alcohol (waartoe de Commissie o.g.v. de Europese etiketteringsverordening gehouden is);
d. om het Europese ‘Alcohol and Health Forum’ te evalueren.

ep-motie-alcoholbeleid.pdfep-motie-alcoholbeleid.pdf (144 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl