NL EN
DONEER NU!

Voorstel wijziging onderzoeksbevoegdheden bij rijden onder invloed

18 januari 2021

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is voornemens het 'Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer' en het 'Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers' te wijzigen.

Die besluiten regelen de onderzoeksbevoegdheden die kunnen worden ingezet bij een verdenking van rijden onder invloed of een verdenking van (kort gezegd) het onder invloed plegen van geweldsdelicten. Sinds de inwerkingtreding van beide besluiten in 2017 zijn er in de praktijk enkele (beperkte) knelpunten gerezen die het ministerie met deze wijziging wil ondervangen.

Tot 12 maart 2021 kan eenieder reageren op de voorgestelde wijziging.

Meer informatie over consultatie: hier.

wijzigingsbesluit-onderzoeksbevoegdheden.pdfwijzigingsbesluit-onderzoeksbevoegdheden.pdf (62,8 kB)

Laatste nieuws