NL EN
DONEER NU!

Kunnen we niet beter over naar bieraccijnstarieven op basis van alcoholgehalte?

15 september 2017

Voor bieren met meer dan 0,5% alcohol gelden verschillende accijnscategorieën, met bijbehorende tarieven. Niet het alcoholgehalte van het bier bepaalt de categorie, maar het extractgehalte. Het extractgehalte wordt uitgedrukt in graden Plato (°P). Maar dat levert problemen op. Is overschakelen naar alcoholgehalte niet beter? Op die vraag gaat staatssecretaris Eric Wiebes in in een recente brief aan de Tweede Kamer.

Door het hoge suikergehalte van biermixen vallen deze dranken in de meeste gevallen in een hogere categorie voor de bieraccijns. Dit kan worden ondervangen door voor de maatstaf van heffing van de bieraccijns over te schakelen van graden Plato naar alcoholgehalte. Dat mag Nederland o.g.v. de Europese accijnsharmonisatierichtlijn (92/83/EEG). Een dergelijke omschakeling heeft het voordeel dat de maatstaf van alcoholgehalte eenvoudiger uitvoerbaar is voor de Douane dan graden Plato. Bovendien is het voor de burger transparanter.

De Nederlandse bierbranche is echter geen voorstander van een dergelijke aanpassing. Het huidige systeem is ingeburgerd bij de brouwers en een overgang naar een nieuw systeem betekent wederom een administratieve last.

Bronnen: tweedekamer.nl en taxlive.nl.

Laatste nieuws