NL EN
DONEER NU!

Van Huffelen zendt Kamer rapport over leeftijdsverificatie

9 april 2024

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Tweede Kamer het afwegingskader leeftijdsverificatie gestuurd. Het rapport is in opdracht van BZK gemaakt door bureau Considerati.

Het afwegingskader is bedoeld om ontwikkelaars te helpen om te komen tot een adequate vorm van leeftijdsverificatie voor hun online product of dienst. Hierdoor worden minderjarigen op een passende en effectieve manier beschermd tegen bijvoorbeeld content die voor hen schadelijk kan zijn.

Op dit moment wordt dit afwegingskader getoetst samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de casuïstiek inzake ‘online alcoholverkoop’. Het afwegingskader wordt afhankelijk van de uitkomsten van deze toets mogelijk nog aangescherpt.

Van Huffelen meldt in de brief waarmee zij het rapport van Cosiderati aanbiedt, dat zij binnen de EU en bij de Europese Commissie onder de aandacht zal brengen dat adequate leeftijdsverificatie belangrijk is. Ook werkt zij aan een non-paper* waarin zij het belang van de bescherming van kinderrechten in de digitale wereld zal benadrukken. Hierin wordt ook ingegaan op het belang van adequate leeftijdsverificatie. De verwachting is dat dit non-paper in juni 2024 gereed is.

Bron: tweedekamer.nl.

*discussiedocument zonder juridische status

raamwerk-online-leeftijdsverificatie.pdfraamwerk-online-leeftijdsverificatie.pdf (1,22 MB)

Laatste nieuws