NL EN
DONEER NU!

Nederlandse kinderen van 11 en 13 jaar drinken minder dan Europese leeftijdgenoten

19 mei 2020

Vandaag verschijnt, in samenwerking met de World Health Organization (WHO), het internationale HBSC-rapport, een rapport waarin de gezondheid en het welzijn van kinderen uit Europa elke vier jaar wordt opgetekend. Aan dit HBSC-onderzoek namen in de jaren 2017/2018 meer dan 200.000 scholieren van 11, 13 en 15 jaar uit 45 landen deel.

Met betrekking tot alcoholgebruik is er in 2017 een duidelijk leeftijdsverschil zichtbaar in de relatieve positie van Nederlandse jongeren ten opzichte van het internationale gemiddelde. Het percentage Nederlandse 11- en 13-jarigen dat ooit alcohol gedronken heeft ligt onder het internationale gemiddelde (9 vs. 14% voor de 11-jarigen en 26 vs. 32% voor de 13-jarigen), maar Nederlandse 15-jarigen scoren iets boven dit gemiddelde (62 vs. 59%).

Kijken we naar het percentage jongeren dat de laatste 30 dagen alcohol heeft gedronken, dan zien we een vergelijkbaar beeld (2 vs. 5% voor de 11-jarigen, 9 vs. 14% voor de 13-jarigen en 40 vs. 37% voor de 15-jarigen).

Het percentage Nederlandse jongeren dat in 2017 ten minste 2 keer dronken zegt te zijn geweest in zijn/haar leven behoort in de jongere groepen tot de laagste van Europa (Nederland: 0% van de 11-jarigen en 1% van de 13-jarigen; internationaal: 1% van de 11-jarigen en 4% van de 13-jarigen). Nederlandse 15-jarigen scoren iets onder het internationale gemiddelde (18 vs. 20%).

In de laatste 15 jaar is het alcoholgebruik zowel internationaal gezien als onder Nederlandse jongeren enorm gedaald. De cijfers uit 2017 laten zien dat waar Nederlandse 11- en 13-jarigen in 2017 (aanzienlijk) minder vaak drinken dan gemiddeld, Nederlandse 15-jarigen weinig verschillen van de gemiddelde leeftijdgenoot in de andere landen.

hbsc-gezondheid-en-welzijn-van-nederlandse-jongeren-in-internationaal-perspectief.pdfhbsc-gezondheid-en-welzijn-van-nederlandse-jongeren-in-internationaal-perspectief.pdf (429 kB)

Laatste nieuws