NL EN
DONEER NU!

Meer West-Brabantse 16- en 17-jarigen drinken

2 februari 2024

77% van de West-Brabantse jongeren tussen de 16 en 18 jaar zei in 2022 het jaar daarvoor alcohol gedronken te hebben. Twee derde daarvan gaf aan in de vier weken vóór het onderzoek alcohol genuttigd te hebben. Dat blijkt uit de Brabantscan van de GGD.

Het alcoholgebruik onder jongeren daalde aanvankelijk toen de alcoholleeftijd werd verhoogd naar 18 jaar, ruim 10 jaar terug. "We zagen een sterke daling in de jaren waarin via campagnes werd uitgelegd waarom de leeftijdsgrens werd verhoogd", aldus Alex van Dongen van Novadic-Kentron. "De jaren daarna bleef het aantal ongeveer gelijk. Sinds 2019 is er weer een kleine toename." Het gaat vaak om thuis drinken.

Als mogelijke oorzaak van de stijging noemt Van Dongen: ouders die het gebruik faciliteren, bijvoorbeeld omdat ze vinden dat jongeren tegenwoordig al zo weinig mogen. En ze denken dat kinderen juist gaan drinken als je het ze verbiedt. Om het alcoholgebruik onder jongeren weer te laten afnemen is er volgens de preventiedeskundige een belangrijke rol weggelegd voor ouders. Want verbieden helpt wel.

Wim van Dalen van STAP bepleit verder op landelijk niveau voor hogere prijzen, minder verkooppunten, het beter in beeld brengen van de risico’s en het aan banden leggen van de marketing. Kinderarts Nico van der Lely wil meer aandacht voor het onderwerp in biologielessen op school.

Bronnen: brabantscan.nl en gelderlander.nl.

gezondheidsmonitor-jongvolwassenen-2022-wb.pdfgezondheidsmonitor-jongvolwassenen-2022-wb.pdf (745 kB)

Laatste nieuws