NL EN
DONEER NU!

Reclame Code Commissie behandelt klacht over kratjesstadion bij AH

9 februari 2017

Reclame Code Commissie behandelt klacht over kratjesstadion bij AH Vandaag heeft de Reclame Code Commissie de klacht van STAP behandeld over een zogenaamd kratjesstadion bij een AH-filiaal in Maarssenbroek. Eind januari was in die supermarkt een voetbalstadion gebouwd van zo’n 150 Amstelbierkratten, met daarin 11 flesjes en 11 blikjes bier als fictieve spelers en rondom het speelveld vele flesjes als fictieve stadionbezoekers.

De vertegenwoordiger van STAP lichtte toe waarom zij deze reclame strijdig vindt met artikel 30, vijfde lid, van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Drank (RVA), waarin wordt verboden actieve sportbeoefening in reclame-uitingen uit te beelden. Daarvan is volgens haar hier overduidelijk sprake. De flesjes en blikjes in combinatie met de opgestapelde kratten laten de supermarktbezoeker in beeld voorstellen dat er een voetbalwedstrijd in een groot stadion gespeeld wordt of gaat worden.

De jurist van AH gaf aan dat zij het kratjesstadion niet in strijd vindt met de RVA. Het betreft immers niet een echte wedstrijd. Er staan wat kratjes opgesteld in de vorm van een stadion, waardoor er een associatie is met passieve sportbeleving. Dit standpunt bleek te worden gedeeld door de jurist van Heineken/Amstel. Hij gaf aan het kratjesstadion een creatieve uiting te vinden rondom een actie, gericht op supporters. Volgens hem is er alleen sprake van uitbeelden van actieve sportbeoefening als je beelden ziet van sportende mensen.

Dit bracht de vertegenwoordiger van STAP ertoe op te merken dat 'uitbeelden van actieve sportbeoefening' beperken tot 'het laten zien van sportende mensen', zou betekenen dat het tonen van beelden van bijvoorbeeld de E-divisie (digitale voetbalcompetitie) niet aangemerkt zou worden als het uitbeelden van actieve sportbeoefening. Dat zou naar haar mening een ongewenst gevolg zijn.

De jurist van Heineken liet verder weten dat naar aanleiding van de klacht van STAP de field sales medewerkers van Heineken voortaan in kratjesstadions geen losse flessen en blikken meer als fictieve voetbalspelers zullen neerzetten. Dit om alle schijn van associatie van bier met sport(ers) weg te nemen. Hij gaf ook aan dat dit een punt is dat kan worden meegenomen in de volgende herziening van de RVA.

De uitspraak is naar verwachting over 4 weken.

Laatste nieuws