NL EN
DONEER NU!

Gemeente Roosendaal wil overtreding Drank- en Horecawet gedogen

20 mei 2015

De gemeente Roosendaal staat het toe dat een viswinkel op de Nieuwe Markt zonder horecavergunning, een terras maakt om klanten te laten eten en drinken in strijd met de Drank- en Horecawet. Er zullen wel eerst nog wat fietsenstallinkjes verplaatst moeten worden.

Het gedoogbeleid van de gemeente is in het kader van de landelijke pilot ‘Verlichte regels winkelgebieden’, die als doel heeft de binnenstad aantrekkelijker te maken en de verblijfsduur van bezoekers aan het gebied te verlengen. Aan deze landelijke pilot, die vorige maand is gestart en loopt tot oktober 2016, doen twaalf gemeenten mee, waaronder Roosendaal. In de Retailagenda van minister Henk Kamp waarin deze pilot destijds werd aangekondigd, was echter opgenomen dat nieuwe winkelconcepten moeten passen binnen de bestaande wettelijke kaders, waaronder de Drank- en Horecawet. Ook minister Ronald Plasterk en staatssecretaris Martin van Rijn hebben aangegeven dat de pilots niet in strijd mogen zijn met de Drank- en Horecawet. Roosendaal lijkt zich daar nu weinig van aan te trekken.

De gemeentewoordvoerder kon gisteren niet zeggen op wat voor termijn de viswinkel zijn terras kan realiseren. Volgens de woordvoerder heeft de gemeente inmiddels een aantal verzoeken van ondernemers die mee willen doen aan de pilot in behandeling.

Bronnen: roosendaal.nl en bndestem.nl.

Laatste nieuws