NL EN
DONEER NU!

Supermarktpersoneel vaak in een lastig parket

24 maart 2014

Uit een enquête van de FNV blijkt dat supermarktpersoneel sinds de verhoging van de alcoholleeftijd vaak in een erg lastig parket wordt geplaatst. Vrijwel de helft (46,6%) krijgt veel agressieve reacties bij het vragen naar een legitimatiebewijs.

Het niet-vragen om een legitimatie leidt bij 81,4% tot sancties en bij 48,5% zelfs tot ontslag.
Tegelijkertijd zegt 50,5% van de supermarktmedewerkers geen mogelijkheid te hebben gehad een cursus te volgen hoe om te gaan met deze agressiviteit.

Bron: levensmiddelenkrant.nl.

Laatste nieuws