NL EN
DONEER NU!

Prijsacties boven 25% komen bijna niet meer voor

17 januari 2024

Bureau Panteia heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een onderzoek uitgevoerd naar het effect van de invoering van het verbod op prijsacties waarbij méér dan 25% korting wordt gegeven op alcoholhoudende dranken. Dat verbod is opgenomen in de nieuwe Alcoholwet die per 1 juli 2021 in werking is getreden.

In 2020 heeft een eerste meting plaatsgevonden, Panteia heeft dit in 2023 herhaald.

Ten opzichte van de eerste meting in 2020 is er een aantal veranderingen waargenomen door Panteia. Allereerst komen prijsacties van meer dan 25% korting bijna niet meer voor en zijn de gemiddelde kortingen lager geworden. Dit is niet alleen te verklaren met het verbod op prijsacties waarbij meer dan 25% korting wordt gegeven op alcoholhoudende dranken, maar kan ook het gevolg zijn van COVID-19 en inflatie.

Ten tweede laat Panteia zien dat er in de marketingstrategieën van retailers tussen 2020 en 2023 kleine veranderingen zijn opgetreden. Zo is er een toename van ‘tweede halve prijs’-acties, waarmee consumenten nog steeds verleid kunnen worden om meer te kopen dan zij oorspronkelijk van plan waren.

Consumenten geven aan dat zij hun koopgedrag niet gewijzigd hebben na invoering van het verbod, jongeren rapporteren echter een kleine afname in het koopgedrag.

In 2020 gaf 28% van de respondenten aan naar het buitenland uit te wijken voor betere prijsacties, dit aandeel is nagenoeg hetzelfde gebleven bij de meting van 2023.

Prijsacties boven 25% komen bijna niet meer voor

prijsacties-op-alcoholische-dranken---meting-2023.pdfprijsacties-op-alcoholische-dranken---meting-2023.pdf (2,31 MB)

Laatste nieuws