NL EN
DONEER NU!

Reactie Van Dalen op start VNG pilot rondom ‘blurring’: "overbodig en onwenselijk"

26 oktober 2015

Reactie Van Dalen op start VNG pilot rondom ‘blurring’: "overbodig en onwenselijk" De VNG start op verzoek van een aantal gemeenten een pilot waarbij gemeenten en ondernemers mogelijke mengvormen van horeca en retail gaan inventariseren. Daarbij worden – aldus de VNG - de regels in het kader van de volksgezondheid en de openbare orde in acht genomen. De resultaten van deze pilot wil de VNG inbrengen bij de evaluatie van de Drank- en Horecawet.

Eerder was het de bedoeling van de VNG te starten met een pilot waarin met mengvormen van horeca en retail in strijd met de Drank- en Horecawet kon worden geëxperimenteerd en daarmee zouden worden gedoogd. De plannen lijken aangepast naar aanleiding van het commentaar van staatssecretaris Martin van Rijn. Die liet eerder weten dat niet naleven van de functiescheidingsregels van de Drank- en Horecawet leidt tot overtreding van de wet en dus niet kan worden gedoogd.

Voorbeelden van mengvormen zijn: de kapper of de kledingzaak die je een glas wijn of whisky aanbiedt, een supermarkt met een bar waar je bier kunt tappen, een wasserette die tevens kroeg is, wijnverkoop in een boekhandel. Populair heet dit ‘blurring’. Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP vindt dat deze mengvormen haaks staan op NIX18, leiden tot een grotere beschikbaarheid van alcohol (met name overdag) en dus tot meer overlast op straat. Bovendien hollen ze het vergunningstelsel van de Drank- en Horecawet uit. Er zal ook extra druk komen op de handhaving.

Wim van Dalen, directeur van STAP, vindt de nieuwe VNG-pilot overbodig. "Een inventarisatie van wat de Drank- en Horecawet op het vlak van 'blurring' wel en niet toestaat levert geen nieuwe inzichten op. Dat is immers al bekend en is door ons op een rijtje gezet. De Drank- en Horecawet is zeer duidelijk over wat kan en niet kan. Wij zijn er bovendien van overtuigd dat de huidige wet voldoende mogelijkheden biedt om creatieve ondernemers tegemoet te komen. Het uitgangspunt moet daarbij zijn dat alcohol niet nog gemakkelijker verkrijgbaar wordt dan dat nu al het geval is, zoals Van Rijn ook heeft aangegeven."

De VNG tart met haar nieuwe plannen de opstelling van Van Rijn. Zowel hij als de ministers Plasterk en Kamp hebben zich reeds duidelijk uitgelaten tégen pilots die niet passen binnen de kaders van de wet. Van Dalen: "Waarom plannen inventariseren waarvan we bij voorbaat weten dat de uitvoering ervan onwettelijk is?" Hij vreest dan ook dat sommige gemeenten in het kader van deze pilot verder zullen gaan dan een simpele inventarisatie. Dat vindt hij onwenselijk. "Als dat het geval is stappen we desnoods naar de rechter."

STAP heeft haar bezwaren tegen mengvormen van horeca en retail op een rij gezet. Zie voor alle informatie over blurring de betreffende
themapagina.

Bron: vng.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl