NL EN
DONEER NU!

Rechter: Geen overtreding artikel 25, eerste lid, DHW als drank niet aan uitbater toebehoort

15 augustus 2019

Rechter: Geen overtreding artikel 25, eerste lid, DHW als drank niet aan uitbater toebehoort Burgemeester Paul Depla van Breda heeft in september 2018 ten onrechte hostel Nightflight aan de Nijverheidssingel een maand gedwongen gesloten, oordeelt de rechter. Het hostel werd gesloten omdat tijdens een controle diverse flessen en blikjes alcoholhoudende dranken werden aangetroffen in een van de kamers.

Depla besloot daarop het hostel te sluiten omdat het artikel 25 van de Drank- en Horecawet overtrad. Dat artikel stelt dat het verboden is om in een publieke ruimte toe te laten dat alcoholhoudende drank aanwezig is (eerste lid) of wordt genuttigd (tweede lid), wanneer je geen horecabedrijf hebt.

Uitbater Otero Gonzalez ging tegen het besluit van de burgemeester in beroep. Ze verweerde zich door te stellen dat zij de drank niet had verkocht en dat de kamer waar de drank werd gevonden geen publieke ruimte was.

De rechtbank oordeelde dat de ruimte waar de alcoholhoudende drank is aangetroffen een voor het publiek geopende ruimte is, maar dat er geen sprake is van overtreding van artikel 25, eerste lid, Drank- Horecawet wanneer in die ruimte weliswaar alcoholhoudende drank in een gesloten verpakking aanwezig is, maar die drank niet toebehoort aan degene die de ruimte voor het publiek geopend houdt. Ten overvloede overweegt de rechtbank dat dit oordeel onverlet laat dat het degene die een ruimte voor het publiek geopend houdt op grond van artikel 25, tweede lid, van de Drank- en Horecawet verboden is toe te laten dat in die ruimte alcoholhoudende drank wordt genuttigd.

De gemeente Breda heeft zes weken de tijd om tegen deze uitspraak in beroep te gaan. "We bestuderen de uitspraak en zullen later met een reactie komen. Hieruit zal dan blijken of dit vonnis aangevochten zal worden", meldt een woordvoerster van de gemeente.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:3623

Bronnen: nu.nl en bndestem.nl..

Laatste nieuws