NL EN
DONEER NU!

Burgemeester mocht vergunning café Ambiance intrekken

15 maart 2024

Burgemeester mocht vergunning café Ambiance intrekken Café Ambiance aan de Haagweg in Breda is zijn alcoholvergunning kwijt en moet daarom de deuren sluiten. De rechter vindt dat de burgemeester terecht de vergunning heeft ingetrokken vanwege het risico dat de vergunning wordt misbruikt om er crimineel voordeel uit te halen en strafbare feiten te plegen.

De zaak draait om de relatie tussen de horecaeigenaar en een crimineel die onder meer is veroordeeld vanwege drugszaken en witwassen. De gemeente gaat er vanuit dat ze een zakelijk samenwerkingsverband zouden zijn aangegaan. Breda kwam de relatie tussen beide mannen op het spoor door een toets van het Landelijk Bureau Bibob. Dat bureau concludeerde onder meer dat er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunning van Ambiance mede zal worden gebruikt om uit strafbare feiten verkregen voordelen te benutten. Belangrijk in deze zaak is een lening van bijna 250.000 euro die de crimineel aan de horecaman gaf voor de aanschaf van een autobus.

Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State mag een bestuursorgaan, gelet op de expertise van het Landelijk Bureau Bibob, in beginsel van het advies van dat bureau uitgaan. Het bestuursorgaan (in casu de burgemeester) moet zich er wèl van vergewissen dat het advies en het daartoe ingestelde onderzoek naar de feiten op zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen en dat de feiten de conclusies kunnen dragen.

De burgemeester van Breda heeft in dit geval invulling gegeven aan zijn vergewisplicht door het advies kritisch te bestuderen en het Landelijk Bureau Bibob om een aanvullend advies te vragen. De rechtbank vindt dat de burgemeester goed heeft gekeken naar de diverse onderzoeken en concludeert op basis daarvan dat burgemeester Paul Depla ‘de bevoegdheid had om tot intrekking van de vergunning over te gaan’.

Bronnen: rechtspraak.nl en bndestem.nl.

Laatste nieuws