NL EN
DONEER NU!

Horeca Nederland: geen voorstander van blurring

17 december 2021

Horeca Nederland: geen voorstander van blurring Koninklijke Horeca Nederland laat vandaag weten geen voorstander te zijn van het mogelijk maken van blurring, zoals aangekondigd in het Coalitieakkoord 2021-2025. Argument: alcohol blijft een bijzonder product waarmee verantwoord omgegaan moet worden.

KHN geeft wel aan dat als blurring wordt toegestaan, KHN dan inzet op een gelijke behandeling van alle partijen. Concreet betekent dit – aldus KHN - dat voor alle partijen dezelfde regels (en dus kansen) moeten gelden. Denk hierbij aan dezelfde vergunnings- en opleidingseisen en eisen voor de inrichting, inclusief wederkerigheid.

Dus: als in de retail alcohol voor consumptie ter plekke verkocht mag worden, moet in een horecalokaliteit met een Alcoholwetvergunning natuurlijk ook aan retail gedaan kunnen worden.

KHN is blij met de passage over bruisende binnensteden. De horecaorganisatie zet al langere tijd in op een transitieagenda van binnensteden, omdat een bruisend centrum cruciaal is voor de leefbaarheid in dorpen en steden.

KHN noemt verder het voortzetten van de doelen van het Nationaal Preventieakkoord (terugdringen van roken, overmatige alcoholconsumptie, overgewicht). KHN is een van de ondertekenaars van dit akkoord.

Bron: khn.nl.

Laatste nieuws