NL EN
DONEER NU!

EU-gezondheidsministers praten in Tallinn over alcoholbeleid

21 juli 2017

Op de agenda van bijeenkomst van de EU gezondheidsministers (Informele Raad), onder Ests voorzitterschap, stond alcohol centraal. Er werd vooral gesproken over de grensoverschrijdende aspecten, die een belangrijk impact hebben op het alcoholbeleid van de lidstaten.

Estland heeft de bestrijding van schadelijk gebruik van alcohol benoemd als één van de prioriteiten onder haar EU-voorzitterschap.
Tijdens de Informele Raad werd gesproken over de noodzaak de Europese jeugd te beschermen tegen alcoholreclame, vooral in wat genoemd wordt de nieuwe media. Dit in het licht van de onderhandelingen over de herziening van de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMSD).
Uitgebreid werd ook ingegaan op de etikettering van alcoholhoudende dranken in Europa. Op alle verpakte levensmiddelen die verkocht worden in de Europese Unie staan de ingrediënten, maar niet op alcoholhoudende dranken met meer dan 1,2% alcohol. Volgens de Estse minister van Volksgezondheid heeft de Europese burger simpelweg het recht zelf een bewuste keuze te maken.

De ministers van Volksgezondheid hebben overeenstemming bereikt over de noodzaak om verder te discussiëren over de grensoverschrijdende aspecten van het alcoholbeleid op EU-niveau. Het Estse voorzitterschap zal hieraan verder werken en in december terugkomen op de grensoverschrijdende aspecten van het alcoholbeleid tijdens de bijeenkomst van de EU gezondheidsministers in Brussel.

Bron: eu2017.ee.

EU-gezondheidsministers praten in Tallinn over alcoholbeleid

Laatste nieuws