NL EN
DONEER NU!

LADIS publiceert trendgegevens alcoholhulpvraag

18 december 2015

LADIS publiceert trendgegevens alcoholhulpvraag De Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) heeft vandaag het LADIS bulletin 'Alcoholhulpvraag in Nederland' gepubliceerd. Hierin worden de belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor alcoholproblematiek in de verslavingszorg 2005-2014 gepresenteerd. Opvallend is dat het aantal jonge hulpvragers in die tien jaar bijna is verdubbeld.

In 2005 bedroeg het aantal hulpvragers voor alcohol ruim 28.000 personen. In 2014 waren dat 31.000 personen. Ongeveer 30% van deze groep is vrouw.

De gemiddelde leeftijd van de groep alcoholhulpvragers is de afgelopen jaren gestegen en bedraagt nu 46 jaar. Het aandeel 55+ is gestegen van 20% naar 27%. Het aandeel jongeren is in deze periode verdubbeld van 3% naar 6%. De grootste groep wordt gevormd door de leeftijdscategorie 25-55 jaar. Gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw is in de periode van 2005 tot en met 2014 het aantal hulpvragers <25 jaar bijna verdubbeld van 20/100.000 naar 37/100.000 leeftijdsgenoten.

alcoholhulpvraag-in-nederland-2005-2014.pdfalcoholhulpvraag-in-nederland-2005-2014.pdf (896 kB)

Laatste nieuws