NL EN
DONEER NU!

STAP wil dat Oss optreedt tegen drankverstrekking in boekhandel

21 april 2016

STAP wil dat Oss optreedt tegen drankverstrekking in boekhandel STAP heeft de burgemeester van Oss gevraagd handhavend op te treden tegen drankverstrekking in het pand van boekhandel Derijks. Het gaat zowel om de verkoop van een beperkt assortiment wijnen, als het toestaan van wijnschenken door derden.

De overtredingen van de Drank- en Horecawet door boekhandel Derijks worden door de gemeente Oss gedoogd in het kader van de pilot ‘Verlichte regels winkelgebieden’. Dit ondanks het feit dat minister Henk Kamp, verantwoordelijk voor deze pilot, uitdrukkelijk blurringactiviteiten in strijd met de Drank- en Horecawet verbiedt. Dat is anders bij de pilot ‘Mengvormen winkel/horeca’. Die pilot van de VNG is juist opgezet om de functiescheidingsregels van de Drank- en Horecawet experimenteel te overtreden.

STAP wijst in haar handhavingsverzoek erop dat de Rechtbank Overijssel op 30 maart jl. in een zaak van de SlijtersUnie tegen verkoop van wijn bij boekhandel Waanders in de Broeren te Zwolle, definitief een einde heeft gemaakt aan de gedachte dat handhaving van de Drank- en Horecawet bij de pilots 'Verlichte regels winkelgebieden' en 'Mengvormen winkel/horeca' achterwege zou kunnen blijven.

Een belangrijke reden om Oss te wijzen op haar handhavingsplicht is dat uit mediaberichten is op te maken dat de gemeente Oss zint op een vervolg op de pilot 'Verlichte regels winkelgebieden', die formeel eind oktober stopt. STAP wil dat alle dereguleringspilots waarin de Drank- en Horecawet wordt overtreden onmiddellijk worden gestopt en wil zeker niet dat na afloop ervan de wetsovertredingen permanent worden gedoogd.

Laatste nieuws