NL EN
DONEER NU!

Strijd met het bestemmingsplan is geen weigeringsgrond Drank- en Horecawet

27 december 2018

Strijd met het bestemmingsplan is geen weigeringsgrond Drank- en Horecawet Strijd met het bestemmingsplan is geen weigeringsgrond als bedoeld in artikel 27 van de Drank- en Horecawet. Dat heeft de Rechtbank Midden-Nederland recent opnieuw bevestigd.

Tegen de verlening van een horecavergunning door de burgemeester van Woerden was eerst bezwaar aangetekend en later beroep ingesteld. Eisers hebben onder meer aangevoerd dat de terrassen volgens het bestemmingsplan de bestemming ‘Beeldentuin’ hebben. Verder hebben eisers betoogd dat volgens gemeentelijk beleid en provinciale wet- en regelgeving horeca alleen ondersteunend aan een andere hoofdfunctie mag worden vergund tot maximaal 100 m², inclusief terrassen.

De rechter oordeelt echter dat strijd met het bestemmingsplan en strijd met provinciale wet- en regelgeving geen weigeringsgronden als bedoeld in artikel 27 van de Drank- en Horecawet zijn en een toets aan het bestemmingsplan dus niet in het kader van deze procedure plaatsvindt.

Bron: rechtspraak.nl.

Laatste nieuws