NL EN
DONEER NU!

STIVA-reactie: "Alcoholbeleid is zaak van ons allen"

27 februari 2016

In de Trouw van vandaag is een reactie opgenomen van Peter de Wolf op het opiniestuk over alcoholbeleid van Wim van Dalen en Sandra van Ginneken in de Trouw van 13 februari jl.

De boodschap van De Wolf, directeur van de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie, een samenwerkingsverband van producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken, is: "het sombere beeld van het Nederlandse alcoholbeleid moet nodig op de helling. De Nederlander drinkt steeds verantwoorder. En verantwoord consumeren kan slagen, maar vergt een gezamenlijke aanpak en doorzettingsvermogen."

Artikel verkrijgbaar via Blendle.

================================================================================

Reactie Wim van Dalen en Sandra van Ginneken:

De Wolf zal het niet verwachten, maar wij zijn het met hem eens dat het alcoholbeleid een verantwoordelijkheid is van ons allen. Wij vinden ook dat beleidsmaatregelen idealiter de alcoholproducent, de verstrekker en – in onze visie als sluitstuk van beleid - de gebruiker betreffen.

Ons betoog was juist dat het beleid zich hoe langer hoe meer primair richt op de gebruiker en steeds minder op de producent en de verstrekker. Wij noemden in ons artikel als extra maatregelen gericht op consumenten: de recente oproep om doorgeven van drank strafbaar te stellen, de boete vorige maand voor een moeder die een uit de hand gelopen drankfeest organiseerde, en de extra straf voor dronken herrieschoppers, wellicht m.i.v. 1 juli a.s. Wij schreven dat die maatregelen goed verdedigbaar zijn, maar uiteindelijk slechts een doekje voor het bloeden zullen blijken te zijn als er geen extra maatregelen komen die producenten en verstrekkers beperken op het terrein van prijs, reclame en verkrijgbaarheid. En die maatregelen worden niet genomen, in tegendeel: bestaande regels voor producenten en verstrekkers worden teruggedraaid. Als voorbeeld van soepeler regels voor producenten en verstrekkers noemden wij de experimenten die binnenkort in tientallen gemeenten starten waarbij kappers, boekhandels, kledingwinkels en wasserettes zonder vergunning ‘horeca mogen spelen’ en drank mogen schenken. Dat komt de omzet, zowel van die verstrekkers als ook van de producenten ten goede! En gaat ten koste van onze gezondheid en de openbare orde.

De cijfers die De Wolf in zijn reactie noemt zijn veelal uit 2013 en 2014. Dat waren de jaren dat de nieuwe Drank- en Horecawet werd ingevoerd en de leeftijdsgrens naar 18 jaar werd opgeschoven. Toen bestond de "blame-the-victim"-trend waarover wij in ons stuk schrijven nog veel minder. Die is pas van het laatste jaar.

Wat ons overigens opvalt aan het stuk van De Wolf is dat hij de indruk wekt dat het alcoholprobleem inmiddels wel een beetje passé is. Dat de Nederlander nu verantwoord bezig is. Dat er nog wel wat probleempjes zijn, maar dat het grosso modo goed gaat. Weliswaar beginnen minder kinderen van 12 tot en met 15 jaar met drinken, als ze eenmaal 16/17 jaar zijn drinkt 73% alcohol. En wat typerend is voor Nederlandse jongeren: als ze drinken, drinken ze vaak veel. En dat de volwassen Nederlander nu zo verantwoord bezig is, willen we ook niet beweren. Volgens de Gezondheidsraad (november 2015) drinkt 45% van de mannen en 20% van de vrouwen meer alcohol dan goed voor hen is. Dat moeten toch cijfers zijn die De Wolf verontrusten?

Laatste nieuws