NL EN
DONEER NU!

Waarom geen ingrediëntenvermelding op wijn?

4 december 2015

Waarom geen ingrediëntenvermelding op wijn? Het televisieprogramma 'De Keuringsdienst van Waarde' besteedde gisteren aandacht aan het ontbreken van de ingrediëntenvermelding op flessen wijn. Dit terwijl er aan de meeste wijnen stoffen worden toegevoegd (zie lijst met toegestane additieven).

Volgens de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) bestaat er wettelijk geen verplichting de ingrediënten van wijn te vermelden. Waar een normaal product met een of meer ingrediënten een declaratielijst moet hebben, is dat voor dranken die alcohol bevatten niet het geval. Allergenen moeten overigens ten allen tijde wel op het etiket staan. Het ontbreken van de wettelijke verplichting om alle ingrediënten te vermelden ligt waarschijnlijk aan de historie van het product. Althans, dat is wat de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) denkt.

De KNVW verwacht wel dat de wetgeving rondom wijn in de toekomst zal veranderen. Voor echte tekst en uitleg, zo zegt de KVNW, moet je bij de Europese Commissie zijn.
Het Europees Parlement heeft dit jaar een resolutie aangenomen waarin de Commissie gevraagd wordt op zijn minst de vermelding van calorieën op een fles wijn verplicht te stellen. Er gaat overigens zeker een aantal jaren overheen voor zo’n verplichting – mocht die er al komen - daadwerkelijk zichtbaar zal zijn op flessen wijn in de winkel.

Een lijst met welke additieven zijn toegestaan is hier te vinden.

Bron: keuringsdienstvanwaarde.kro.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl