NL EN
DONEER NU!

Rotterdamse raad wil blurren toestaan in Markthal

10 oktober 2016

De strikte scheiding tussen vers en horeca in de Markthal moet op de helling. Dat is de mening van een meerderheid in de Rotterdamse gemeenteraad. Om versverkopers meer armslag te geven, moet - volgens lokale politici - het bestemmingsplan worden aangepast.

Het verbod om in verskramen in de Markthal ook hapjes en drankjes te serveren, is al sinds de opening van de koopkathedraal in Rotterdam voor velen een doorn in het oog. Dat leidde al tot rechtszaken. Zo diende er recent in de Rotterdamse rechtbank een geschil tussen de eigenaar van de Markthal en een halal-slager, die in een deel van de kraam eettafels heeft neergezet. De eigenaar van de Markthal verbiedt dit.

Inmiddels hebben verschillende deskundigen en betrokkenen ervoor gepleit dat horeca op beperkte schaal moet worden toegestaan in verskramen. Het bestemmingsplan zou daarvoor moeten worden aangepast. Deze mening wordt nu onderschreven door Rotterdamse politici. Een van hen: "In de stad zie je die combinatie tussen vers en horeca overal, dus waarom zou het in de Markthal niet kunnen." Een andere: "Fruitzaken in de stad mogen prosecco's schenken."

Volgens Sandra van Ginneken van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP maakt deze discussie duidelijk dat de blurring-pilot, waaraan ook Rotterdam meedoet, een uitwaaierend effect heeft. "Nu wordt het feit dat er elders in de stad een prosecco in winkels wordt geschonken, gebruikt als argument om het in de Markthal ook toe te staan. Alsof de betrokken deskundigen en politici niet bekend zijn met het verbod op functiemenging in de Drank- en Horecawet. Het kan natuurlijk ook dat ze zich er niets van aantrekken. In elk geval is er voor burgemeester, die toezichthouder Drank- en Horecawet is, duidelijk werk aan de winkel."

Bron: ad.nl.

Laatste nieuws