NL EN
DONEER NU!

Internetconsultatie wijziging Alcoholbesluit gesloten

24 juni 2023

Het internetconsultatietraject in het kader van de wijziging van het Alcoholbesluit is gesloten. De voorgestelde wijziging van dat besluit strekt ertoe dat beheerders van slijtersbedrijven niet langer bijgeschreven hoeven te worden op het aanhangsel bij de Alcoholvergunning.

Er zijn 4 inhoudelijke reacties op dit consultatietraject gekomen: van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, Koninklijke Horeca Nederland en Vereniging Drankenhandel Nederland.

Het hoofdkritiekpunt van STAP is dat de voorgestelde wijziging van het Alcoholbesluit niet spoort met de Alcoholwet, zoals die komt te luiden als het amendement Bolkestein van kracht wordt. Ook vindt STAP dat de benamingen van diverse categorieën leidinggevenden foutief en verwarrend worden gebruikt. STAP maakt onderscheid tussen 1° ondernemers, 2° bedrijfsleiders en 3° beheerders (=onmiddellijk leidinggevenden).

CBL gaat in haar reactie eveneens in op het gebruik van de benamingen van diverse categorieën leidinggevenden. Zij wil dat er in de Alcoholwet geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen algemene en onmiddellijk leidinggevenden en de bijschrijfplicht voor beide categorieën komt te vervallen.

KHN wijst er – net als STAP - op dat het voorstel van Van Ooijen in strijd is met het amendement Bolkestein. STAP vindt evenwel in dit geval aanpassing van de Alcoholwet de meest logische oplossing. De inwerkingtreding van het amendement Bolkestein is immers door de Tweede Kamer afhankelijk gesteld van de uitkomsten van het door de Kamer zelf gevraagde onderzoek naar wijziging van het Alcoholbesluit.
KHN vindt juist dat de voorgestelde wijziging van het Alcoholbesluit aangepast moet worden. Zij wil dat de bijschrijfplicht op de alcoholvergunning van onmiddellijk leidinggevenden ook van horecabedrijven komt te vervallen.

VDN wijst erop dat de toelichting op de wijziging verwarring zaait over de aanwezigheidsverplichting van de onmiddellijk leidinggevende. De nota van toelichting doet daarover namelijk tegenstrijdige uitspraken.

Bron: internetconsultatie.nl.

Laatste nieuws