NL EN
DONEER NU!

DOA-overleg bedrijfsleven met VWS gestopt

8 november 2015

In Nederland bestonden twee geformaliseerde overleggen tussen stakeholders en de rijksoverheid waar over alcoholbeleid werd gesproken: het ROA en het DOA. Dat is recent veranderd.

Bij het ROA, Regulier Overleg Alcoholbeleid, schuiven alle spelers uit het veld aan. Wie mogen deelnemen en wat besproken wordt is in 2008 geregeld in een Protocol dat in de Staatscourant is verschenen. Hierin worden feitelijk alleen standpunten medegedeeld, maar er vindt geen discussie plaats.

Het DOA, Directeurenoverleg Alcohol, bestond ook. Hierin zaten alleen directeuren van het betrokken bedrijfsleven en instellingen en het ministerie van VWS. Dat laatste overleg is nu gestopt.
Reden om met het DOA te stoppen was onder meer, volgens de directeur van Spiritsnl in zijn blog, dat de buitenwereld permanent wilde weten wat hier besproken werd en regelmatig verzoeken tot openbaarmaking van de stukken, zogenaamde WOB-verzoeken, indiende. Dat maakte - naar zijn overtuiging - mensen en ook ambtenaren toch een beetje kopschuw.

Het ROA blijft wel bestaan, maar tijdens de laatste bijeenkomst werd er op gewezen dat alles wat vastgelegd wordt, ook onder de WOB valt en gepubliceerd kan worden.

Bronnen onder meer: officielebekendmakingen.nl en spiritsnl.nl.

Laatste nieuws