NL EN
DONEER NU!

Biertaps kantines door wijziging van begrip sportactiviteit tot middernacht open

5 september 2020

Biertaps kantines door wijziging van begrip sportactiviteit tot middernacht open De biertap van de sportkantine in Burgum kan vanaf 1 oktober 2020 tot middernacht open blijven. Dat wil het gemeentebestuur van Tytsjerksteradiel mogelijk maken. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan.

Er is een raadsvoorstel waarin het sportkantines wordt toegestaan op zaterdagen en zondagen tot 24.00 uur alcohol te schenken. De gemeenteraad heeft lang gewacht op dit voorstel. In februari 2019 werden er door raadsleden al zorgen geuit over hoe de kantine in sporthal de Nije geëxploiteerd kon worden. Alle clubs, die gebruikmaken van de sporthal, moeten namelijk ook gebruik maken van het sportcafé.

In de gemeente geldt nu de regel dat er bij sportclubs alleen alcohol geschonken mag worden tijdens en tot 2 uur na een hoofd-sportactiviteit. Om 19.00 uur moet de tap definitief worden dichtgedraaid. Deze regel bestaat om van de kantine geen kroeg te maken die concurreert met de lokale horeca.

Het gemeentebestuur gaat deze regel nu oprekken. Ten eerste mag de kantine geopend blijven tot 24.00 uur, tenminste als er een sportactiviteit in de sporthal is en tot uiterlijk 2 uur na afloop daarvan. Ten tweede krijgt in het nieuwe voorstel het begrip 'sportactiviteit' een nieuwe betekenis. Voorheen was dat een wedstrijd, maar dat mag straks ook een training of vergadering zijn. Als de club 's avonds tot 22.00 uur een sportactiviteit organiseert (bijvoorbeeld een hele lange vergadering) dan kan het bier tot middernacht blijven vloeien.

De aanpassing van de regels doet de gemeente voor de nieuwe sportkantine van FC Burgum, maar men heeft ook de sporthallen in Oentsjerk en Eastermar meegenomen in het plan. Dat zijn de enige twee andere sporthallen met kantine in de gemeente.

Bron: waldnet.nl.

riedststel.pdfriedststel.pdf (232 kB)

Laatste nieuws