NL EN
DONEER NU!

Carnaval in Noordwijkerhout: extra aandacht voor alcoholgebruik onder jongeren noodzakelijk

10 februari 2016

Carnaval in Noordwijkerhout: extra aandacht voor alcoholgebruik onder jongeren noodzakelijk De politie en de Boa’s hebben dit jaar tijdens de carnavalsfeesten toezicht gehouden en handhavend opgetreden. Dat laatste was nodig tijdens een alcoholvrij feest voor jongeren vanaf 11 t/m 15 jaar, dat dit jaar door ca. 1.500 jongeren werd bezocht.

Ongeveer 200 jongeren werden steekproefsgewijs uitgenodigd voor een blaastest. Daarvan hadden er 5 voorafgaande aan het feest alcohol gedronken. 17 werden in de zaal betrapt op het nuttigen van alcohol. 19 jongeren, waarvan het merendeel afkomstig is uit de omliggende gemeenten, zijn doorverwezen naar Halt. Daar moeten zij samen met hun ouders een traject volgen.

Het geconstateerde alcoholgebruik door jongeren is voor de burgemeester aanleiding om in overleg met de betreffende carnavalsvereniging en de zaalexploitant. Er zullen extra maatregelen worden genomen tegen de illegale verkoop van alcohol onder jongeren.

persbericht-evaluatie-carnaval_1.docxpersbericht-evaluatie-carnaval_1.docx (235 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl