NL EN
DONEER NU!

Minister Schippers stuurt Tweede Kamer reactie op rapport over verslavingszorg

24 maart 2015

Minister Edith Schippers (VWS) heeft de Tweede Kamer haar reactie gestuurd op het rapport 'Verslavingszorg in beeld - alcohol en drugs'. Met dit rapport heeft de sector volgens de minister - genoeg in handen om de inspanningen op het gebied van kwaliteit- en doelmatigheidsverbetering te intensiveren.

Minister Schippers schrijft in haar brief dat t.a.v. de te verzekeren prestaties het Zorginstituut samen met de NZa het toezicht op de verslavingszorg zal verscherpen. Als de aanbevelingen op het gebied van richtlijnontwikkeling stagneren zal het Zorginstituut het onderwerp op de Meerjarenagenda van het Kwaliteitsinstituut plaatsen. Het Zorginstituut zal ook de ontwikkelingen blijven volgen t.a.v. de aanbevelingen over de uitvoeringspraktijk en bij onvoldoende succes bezien of restrictiever ingrijpen via de Zvw nodig is.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws